NOVA – Rührpaddel   82,00 € Paket EUR 8,50

NOVA – Schneebesen   125,00 € Paket EUR 8,50

NOVA - Teigkessel   165,00 € Paket EUR 8,50

NOVA - Schüssel-
abdeckung
  41,00 € Paket EUR 8,50

NOVA - Abdeckhaube   62,00 € Paket EUR 8,50